لطفا توجه فرمایید که جهت پیوست به خانواده در ارتباط با پناهجویان مورد تایید, در روز مصاحبه, علاوه بر مدارک مذکور, ارائه گواهی سازمان مهاجرین و پناهجویان آلمان

(BAMF) در ارتباط با شخص پناهجوی ساکن آلمان نیز مورد نیاز میباشد.

 

:لیست مدارک مورد نیاز روادید پیوستن به خانواده

لیست مدارک مورد نیاز روادید پیوستن خانواده به همسر و فرزندان همراه آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید پیوستن فرزند به والدین آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید پیوستن والدین به فرزند زیر سن قانونی آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید برای ازدواج آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید پیوست به خانواده آلمان برای اتباع افغانستان

 

:لیست مدارک مورد نیاز روادید تحصیلی 

لیست مدارک مورد نیاز روادید برای تحصیل در آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید برای دانشمندان و پژوهشگران مهمان در آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید برای پزشکان متخصص و سایر موارد اقامت پزشکی

 

:لیست مدارک مورد نیاز روادید شغلی

لیست مدارک مورد نیاز روادید برای تأسیس شرکت (کار آزاد) آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید اشتغال به کار (کارت آبی) آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید جستجوی کار آلمان

لیست مدارک مورد نیاز روادید ورود مجدد به آلمان

 

هزینه های صدور ویزا (در هنگام مصاحبه باید به یورو به سفارت پرداخت شود)

توجه: سفارت به دستگاه کارت خوان مجهز نمی باشد. خواهشمند است پول نقد (یورو) همراه داشته باشید.

 

نوع ویزا کمتر از 6 سال بین 6 تا 12 سال بالاتر از 12 سال
شنگن رایگان 35+19 یورو 60+19 یورو

 

نوع ویزا پایین‌تر از 18 سال بالاتر از 18 سال
اقامت 30 یورو 60 یورو

 

فرم درخواست ویزای شنگن کوتاه مدت آلمان

فرم درخواست ویزای شنگن کوتاه مدت از طریق ویدکس

 

:مدارک درخواست روادید شنگن کوتاه مدت آلمان با توجه به هدف سفر

دیدار خانواده

توریستی

تجاری

بازدید نمایشگاه

کنگره و سمینار

مأموریت کاری

رقابت های ورزشی

همراه فرد بیمار

درمان پزشکی

ترانتزیت فرودگاهی

 

چک لیست مدارک موردنیاز ویزای شنگن آلمان

مدارک موردنیاز روادید بلند مدت اقامتی آلمان (دو عدد پر شده)