1.  ویزاسیر یک شرکت معتبر و قانونی در حوزه ی اخذ وقت سفارت میباشد و فعالیت این شرکت از لحاظ قانونی و شرعی مجاز میباشد.
  2. ویزاسیر به منظور جلب رضایت هموطنان عزیز ، در زمینه اخذ ویزا و …مشاوره رایگان ارائه میدهد.
  3. هزینه ی اخذ وقت سفارت پس از گرفتن وقت برای شما و قبل از ارسال ایمیل تعیین وقت سفارت به شما دریافت خواهد شد.
  4. هزینه وقت های سفارت متغییر میباشد لذا در صورت پیش پرداخت هزینه ثابت میشود و در صورت عدم پیش پرداخت در صورتی که قیمت ها تغییر کند، جدیدترین قیمت ملاک خواهد بود.
  5. در صورت هر گونه تغییر در مدارک یا مشخصات متقاضی که در جزئیات وقت متقاضی موثر است، بعد از تحویل وقت برای گرفتن وقت جدید با مشخصات تغییر یافته هزینه جداگانه مانند یک تقاضای جدید دریافت می شود.
  6. مسئولیت چک کردن تمامی مدارک با متقاضی میباشد.
  7. در صورت انصراف پس از ثبت درخواست، یک سوم مبلغ به عنوان هزینه کنسلی توسط ویزا سیر دریافت میشود.